Izložba “3. SARAJEVSKI SALON” (30.12.2014.-21.1.2015.)

Udruženje likovnih umjetnika Kantona Sarajevo i galerija Collegium artisticum imaju čast i zadovoljstvo da Vas pozovu na otvorenje izložbe “3. SARAJEVSKI SALON”, koje će biti upriličeno u utorak, 30. decembra 2014. godine u 19.00 sati.

Izložba “3. SARAJEVSKI SALON” je zajednička izložba članova/članica Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo, a na izložbi će se predstaviti 46 umjetnika i umjetnica: Rebeka Abdagić, Izet Alečković, Elma Alić-Šobot, Aleksandar Saša Bukvić, Hasan Čakar, Sead Čizmić, Lejla Ćehajić, Asim Đelilović, Željko Filipović, Marina Finci, Jesenko Gavrić, Stijepo Gavrić, Amer Hadžić, Jusuf Hadžifejzović, Amela Hadžimejlić, Sulejman Haljevac, Nela Hasanbegović, Seid Hasanefendić-Trabzon, Džeko Hodžić, Adnan Hozo, Irfan Hozo, Snježana Idrizović-Vasić, Taida Jašarević, Adi Karailo, Mensud Kečo, Boško Kućanski, Mersad Kuldija, Fikret Libovac, Ragib Lubovac, Mersiha Merdžanović, Borko Močević, Hamzalija Muhić, Selena Musić, Dževdet Nikočević, Edin Numankadić, Salim Obralić, Emir Osmić, Daniel Premec, Mustafa Skopljak, Samir Sućeska, Darko Šobot, Halil Tikveša, Fra Petar Perica Vidić, Nermin Vilić, Almin Zrno, Avdo Žiga.

Izložba će se moći pogledati do 21. januara 2015.

Dobro došli!