O nama

O nama

Gradska galerija Collegium artisticum osnovana je 1975. godine i svečano je otvorena kolektivnom izložbom članova tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine: ULUBIH (Udruženje likovnih umjetnika), ULUPUBIH (Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti) i AABIH (Asocijacija arhitekata).

Od svog osnivanja, ona predstavlja relevantno izlagačko mjesto i jedan od centara okupljanja umjetničke, intelektualne i kulturne scene. Gradska galerija Collegium artisticum ima dinamičan program privremenih individualnih i kolektivnih izložbi, sa ciljem da otvori prostor za sve inicijative koje podstiču duhovnu i kulturnu klimu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Godišnje se u gradskoj galeriji Collegium artisticum održi preko dvadeset izložbi od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja, kao i brojne promocije, prezentacije i kulturni događaji.